КЦН - Зоран Семеновић о активностима током 2019. године и плановима за 2020.