KCN - Zoran Sеmеnović o aktivnostima tokom 2019. godinе i planovima za 2020.